wonen en zorg op een landgoed


 

Veel zorgorganisaties hebben vastgoed die aan vernieuwing toe is. Vernieuwing doordat de gebouwen niet meer aan de huidige eisen voldoen door het aanbieden van andere zorgvormen maar ook ‘het scheiden van wonen en zorg’ zorgt voor andere huisvestingsbehoefte. Voor Zorgspectrum Het Zand is een locatie studie gemaakt hoe de locatie in Heino met de verschillende gebouwen er uit kunnen gaan zien, passend bij hoe de zorg verleend gaat worden. Het voorstel is om verschillende kleinere gebouwen te maken waardoor er meer relatie wordt gelegd met het omheen liggende park en ook om differentiatie binnen de woningen te creëren. Zo is een gebouw ontworpen met grote bloembakken waar bewoners zelfstandig kunnen (blijven) tuinieren en een ander gebouw met woningen gesitueerd om een hofje waar het ontmoeten meer centraal staat. Op één plek binnen de locatie worden de algemene zorgfuncties geconcentreerd. De 24 uurs zorg is hier direct aan gekoppeld.

De opdrachtgever is zeer enthousiast met deze aanpak en is verrast naar de mogelijkheden van zijn locatie en dat de institutionele uitstraling van de locatie is omgezet naar een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.

Het Wooldhuis artist impressie

Werkzaamheden  •  locatiestudie, conceptontwerp stedenbouw, architectuur en ontwikkeling zorgvisie,  bestemmingsplanprocedure is doorlopen en momenteel is de omgevingsvergunning ingediend

terug naar projecten