wonen aan het water • leusden

wonen aan het water leusden

 

De oriëntatie van het plangebied heeft een dualisme in zich. Aan de noordzijde bevindt zich het water, de ruimtelijk kwaliteit van het gebied en aan de zuidzijde, waar je heerlijk privé in je tuin zou kunnen vertoeven, ligt het voor de hand de ontsluiting van de woningen te maken. Gekozen is om de woning met een ruim terras aan het water te leggen en een ruime (voor) tuin op het zuiden te richten. Om deze twee werelden met elkaar te verbinden is er binnen de woning een wigvormige transparante leefzone gemaakt. De relatie met het water is hiermee voelbaar vanuit huis en tuin. Overige ruimtes die meer privacy behoeven hebben een geborgen en meer besloten karakter gekregen. Eindresultaat is een mooi spel tussen open en besloten, uitzicht en geborgenheid, landschap en huiselijkheid.

terug naar projecten

in dienst van onb