winkelcentrum velperbroek • velp

winkelcentrum velperbroek

 

Een Complexe stedenbouwkundige ontwerpopgave    bij het ontwerpproces van winkelcentrum Velperbroek moesten veel belangen op elkaar worden afgestemd. Belangen van omwonenden, belangen van de gemeente, juiste branchering van de winkels, juiste parkeerbalans, gewenst imago, stedenbouw, welstand, etcetera. Met de gemeente en een klankbordgroep, bestaande uit winkeliers en omwonenden, is gezocht naar een passend stedenbouwkundig model. De presentatie van het winkelcentrum naar de omgeving, de overgang naar de omliggende (woon)omgeving en het goed afwikkelen van het laden en lossen vormde daarin belangrijke aandachtspunten met als doel een prettig verblijfsgebied, waar winkelen en wonen hand in hand gaan.

Bouwkundig vormde het stapelen van verschillende functies, windbelasting door de hoogbouw en geluidsbelasting van één van de direct aangrenzende wegen de nodige afstemming tussen de verschillende bouwdisciplines zoals constructeur, installateur, geluid- en windadviseur. Door het vroegtijdig onderzoeken van al deze eisen kon het juiste bouwsysteem worden gekozen en is het taakstellende bouwbudget ook haalbaar gebleken. Goede samenwerking tussen alle partijen is van groot belang en maakt het mogelijk dit soort complexe opgaves tot een goed resultaat te brengen.

Architectuur Winkelcentrum Velperbroek bestaat uit twee woontorens die sterk verankerd zijn in de omgeving en een uitnodigend gebaar maken naar de entree van de winkelpromenade. Ze accentueren het knooppunt Kennedylaan en Reigerstraat en zorgen ervoor dat de ruimtelijke continuïteit van het Velperbroekcircuit maar ook van de bestaande woonomgeving op een natuurlijke wijze doorloopt door het bouwblok. De buitenzijde sluit hierdoor aan bij de schaal van de omgeving en het binnengebied is kleinschaliger met een geheel eigen karakter.

De begane grond van het gebouw is een glasstrook van commerciële ruimtes. Juist het gebruik van glas op straat- en winkelniveau zorgt voor transparantie en toegankelijkheid. De gebouwmassa erboven is vormgegeven als stoer metselwerk met grote raamopeningen en extra verdiepte negge. De bovenbouw kraagt via een overstek 2,50 meter over. Daardoor ontstaat een overdekte promenade voor het winkelend publiek. Het effect van windval wordt daarmee tevens voorkomen. Opvallend zijn de kniklijnen die voorkomen dat de bouwmassa te zwaar zou overkomen. Het gebouw meandert. Dat geeft mooie zichtlijnen en het eentonige effect van grote vlakken wordt erdoor gereduceerd.

Het dak van de grote parkeervoorziening is een ander opvallend onderdeel van het project. Daarop is een daktuin van maar liefst 3.500 vierkante meter gecreëerd voor gemeenschappelijk gebruik. Naast gebruik levert dit ook een prachtig groen uitzicht vanuit de woontoren. De verrassende plek met veel groen zorgt voor een extra dimensie en is voorzien van terrassen en sedum begroeiing. Sommige woningen grenzen aan de daktuin. Een natuurlijke terrasafscheiding biedt dan voldoende privacy. Deze voor de buitenwereld onzichtbare groene oase maakt winkelcentrum Velperbroek beslist tot een ideale plek om te wonen.

publicatie   Stedenbouw nr 705

terug naar projecten

in dienst van onb