locatiestudie zorginstellingen


 

Veel zorgorganisaties hebben vastgoed die aan vernieuwing toe is. Vernieuwing doordat de gebouwen niet meer aan de huidige eisen voldoen, door het aanbieden van andere zorgvormen maar ook ‘het scheiden van wonen en zorg’ zorgt voor een gewijzigde huisvestingsbehoefte. Omdat er op (zorg)locaties vaak meerdere gebouwen staan, is het goed om niet per gebouw te kijken maar juist naar de locatie in zijn geheel. Er kan dan een overall view worden gemaakt voor de toekomst. Van groot belang voor dit soort studies is dat het financieel ook haalbaar is. Ladac heeft daarom een samenwerkingsverband met MAD zorgvastgoed. MAD zorgvastgoed heeft ervaring in het opstellen van strategisch vastgoed plannen voor zorginstellingen.

De opdrachtgever is blij met deze aanpak en is verrast naar de mogelijkheden op zijn locaties. Architectonische creativiteit is gecombineerd met cijfermatige oplossingen en biedt de zorginstelling toekomstperspectief.

Twee studies hebben geresulteerd tot vervolg opdracht.

terug naar projecten