het vorstelijk complex • utrecht

vorstelijk complex utrecht

Herontwikkeling twee monumentale scholen naar sociaal cultureel centrum  •  Al vele jaren bestond de wens bij de gemeente Utrecht de locatie Christina-Beatrix in de wijk Zuilen een passende herbestemming te geven. Het zogenoemde “Vorstelijk Complex” richt zich op de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de voormalige Christina- en Beatrixschool, beide gemeentelijke monumenten, waarbij door gezamenlijk gebruik van ruimte en integratie van voorzieningen een sociaal culturele meerwaarde dient te ontstaan.

Programma  •  met de inpassing van het programma is nauw gekeken naar de bestaande monumentale waarde van de gebouwen en naar de functionele relaties onderling. De Christina school is, mede door de ligging aan de centrale as van de wijk Zuilen (de as van Berlage), ingericht als centrale ontmoetingsruimte met een grand café en horeca. Op de eerste verdieping zijn de kantoren voor de gebruikers. In de Beatrix school zijn alle activiteiten ruimtes ondergebracht. De theaterzaal, de nieuwbouw, is als los element tussen de monumenten geplaatst.

Architectuur  •  om de monumenten zoveel mogelijk in hun waarde te laten is voor de nieuwbouw een vrijstaande en contrasterende architectonische uitwerking gekozen. De theaterzaal is als een soort diamant tussen de twee monumentale panden gelegd. Zowel in ritme als in materialisatie contrasteert de deconstructivistische entiteit in glas en zink sterk met de baksteen scholen. De expressieve vorm weerspiegelt de dynamiek van het gebruik van het gebouw en geeft het complex de gewenste eigenzinnige en vernieuwende uitstraling van deze tijd. Door de theaterzaal deels de grond ‘in te duwen’ blijft het ensemble tussen de bestaande bebouwing gehandhaafd en is een duurzame oplossing gevonden voor geluid en energie.


Bij de renovatie van de Christina- en de Beatrixschool  zal er zoveel mogelijk worden gestreefd de monumentale onderdelen te handhaven. Dit geldt ook voor het interieur. De huidige robuuste uitstraling van de Beatrix school  willen we bv binnen het ontwerp handhaven. De robuustheid zal extra worden  geaccentueerd door op aangewezen plekken contrasterende / hedendaagse materialisatie en kleur toe te passen. Met deze ingreep blijft het gebouw verbonden met het verleden en is het tevens mogelijk de techniek van de hedendaagse tijd binnen het huidige ontwerp in te passen. Het pand is in 2010 door prinses Maxima feestelijk geopend.

publicatie   ArchitectuurNL 09/2010

krantenartikel   vrede van Utrecht 09 2010

terug naar projecten

in dienst van onb